CO2 prestatieladder

Co2-prestatieladder

 

 

 

 

 

 

 

De CO2-Prestatieladder is een instrument van  Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.


Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen (INZICHT) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (REDUCTIE).

De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen (TRANSPARANTIE) en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen (PARTICIPATIE).


CO2-footprint
In het referentiejaar 2020 bedroeg de CO2-footprint van Loonbedrijf Klein Texas BV 220,0 ton CO2.

Klik hier voor Factsheet CO2 Prestatieladder 1e halfjaar 2020

Klik hier voor Factsheet CO2 Prestatieladder 2020

Klik hier voor Factsheet CO2 Prestatieladder 1e halfjaar 2021

Klik hier voor Factsheet CO2 Prestatieladder 2021

Klik hier voor Factsheet CO2 Prestatieladder 1e halfjaar 2022

Klik hier voor Factsheet CO2 Prestatieladder 2022

Klik hier voor Factsheet CO2 Prestatieladder 1e halfjaar 2023

Klik hier voor Factsheet CO2 Prestatieladder 2023


Doelstelling
Loonbedrijf Klein Texas BV heeft zich tot doel gesteld om het CO2-Bewust certificaat te behalen voor niveau 3, en in 2026 21,3% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2020. Het CO2-Bewust is inmiddels behaald.

Energiemanagement actieplan (eis 3.B.2)
Om te borgen dat de doelstelling gehaald wordt, heeft Loonbedrijf Klein Texas BV een energiemanagement actieplan 2021-2026 opgesteld.

In het actieplan staan o.a. de doelstellingen voor reductie en welke maatregelen genomen worden om de doelstellingen te bereiken, hoe de organisatie is ingericht, welke energieprestatie indicatoren gemeten en gemonitord worden.

Transparantie (eis 3.C)
Loonbedrijf Klein Texas BV wil transparant communiceren door het intern en extern publiceren van het beleid, reductiedoelstellingen en de geboekte voortgang. Daarbij hoort het aangaan van een dialoog met medewerkers, afnemers, leveranciers, overheid en andere ketenpartners.

Door interne communicatie wil Loonbedrijf Klein Texas BV de betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie te vergroten, en zo het draagvlak voor de uitvoering van beleid te vergroten. De ervaringen en ideeën van de medewerkers spelen hierin een belangrijke rol!

Door externe communicatie wil Loonbedrijf Klein Texas BV in contact komen met andere partijen om nieuwe ideeën of voorstellen te bedenken voor samenwerken aan het verminderen van het energiegebruik en de CO2-uitstoot.


Participatie (eis 3.D.1)
Loonbedrijf Klein Texas BV wil graag samenwerken met klanten, leveranciers en andere ketenpartners, om ideeën en initiatieven te bedenken om de CO2-uitstoot te reduceren.

Partijen die hierin geïnteresseerd zijn worden uitgenodigd om contact op te nemen.

Loonbedrijf Klein Texas BV neemt actief deel aan het sectorinitiatief Sturen op CO2 van de Cumela. Dit sectorinitiatief heeft tot doel cumelaleden te ondersteunen om de eisen die de norm stelt (gezamenlijk) op peil te houden en verder te ontwikkelen. Door actief deel te nemen aan dit meerjarig sectorinitiatief krijgen deelnemers een uitgebreide stroom aan informatie, nieuwe ideeën en zicht op de benodigde documenten om de CO2 sturing te verbeteren. Klik  hier voor meer informatie betreft de actieve deelname sector initiatief “Sturen op Co2” van Loonbedrijf KleinTexas BV.

Voor meer informatie betreft het sectorinitiatief: www.cumela.nl

Voor meer informatie betreft publicaties SKAO: Bedrijfspagina SKAO Loonbedrijf Klein Texas BV

Waarom Loonbedrijf Klein Texas

  • Vakbekwame en gekwalificeerde medewerkers
  • Uitgebreid, goed onderhouden en up-to-date machinepark
  • Een platte organisatiestructuur met korte lijnen
  • Kwaliteit, veiligheid en milieu staan hoog in de vaandel en zijn gewaarborgd
  • Totaaloplossing voor al uw grondstromen en bouwstoffen

Certificeringen
Loonbedrijf Klein Texas BV

logo certificering co2logo certificering iso9001logo certificering vcaVCA logo 1000x569px RGB 2.0

Bekijk certificeringen

Een greep uit onze werkzaamheden

Agrarisch loonwerk

Ondanks dat het echte agrarisch loonwerk in ons werkgebied sterk is afgenomen, doen wij nog verschillende werkzaamheden. Voor de uitvoering van werkzaamheden in de agrarische sector hebben wij een breed aanbod van werktuigen en machines.

Lees meer...

Aannemerij

Ons bedrijf gespecialiseerd in diverse werkzaamheden in de grond- weg en waterbouw. Tevens kunnen wij sloopwerkzaamheden verrichten. Met ons uitgebreide eigen materieel kunnen wij groot diversiteit aan werkzaamheden aan.

Lees meer...

Groenvoorziening

Het gaat er niet alleen om hoe uw stad, wijk, park of tuin er straks bij ligt. Het gaat er om hoe deze er over drie jaar of later uitziet. Met onze kennis, ervaring en machines bieden wij een totaalpakket voor het uitvoeren van diverse groenvoorzieningen aan op het gebied van aanleg, renovatie en onderhoud.

Lees meer...

Landschap- en watergang onderhoud

Loonbedrijf Klein Texas BV heeft jaren lange ervaring op het gebied van landschap- en watergang onderhoud. Om ons waardevolle cultuurlandschap in stand te houden, moet we het op een juiste manier onderhouden. Het betreft hier het onderhoud van gazons, wegbermen, watergangen, natuurvriendelijke oevers en poelen.

Lees meer...

Grondbank Regio Alkmaar

Grondbank regio Alkmaar is een samenwerkingsverband tuseen Loonbedrijf Klein Texas BV en Grondbalans uit Heerhugowaard. 

Veelvuldig komen bij diverse infrastructurele, (gww) bouwwerken kleine partijen grond vrij, welke niet op de locatie van herkomst kunnen worden hergebruikt. De grond (zonder partijkeuring AP04) kan niet rechtstreeks elders worden hergebruikt en dient naar een depot voor tijdelijke opslag te worden afgevoerd.

Lees meer...

OPEN FACEBOOK
Scroll naar boven